Ashim Roy, razgovor sa sindikalnim aktivistom iz Indije 🗓

Aktivnosti Najave

Nedavno je u Indiji organizovan veliki generalni štrajk. Više od 200 miliona radnica i radnika, organizovanih u deset sindikalnih centrala, ustalo je protiv predloga da sindikatima budu limitirana prava organizovanja uz zahtev za zaštitu javnog sektora i minimalnu zaradu od 18.000 rupija.

Ovog četvrtka gost će nam biti Ashim Roy sa kojim ćemo razgovarati o savremenom radničkom i levom pokretu u Indiji, o diskusijama indijske levice o iskustvima socijalističke Jugoslavije i Pokreta nesvrstanih, ali i o današnjim globalnim borbama za dostojanstvenu platu (living wage) i mogućnostima udružene međunarnodne borbe za radna prava i bolje uslove života.

Ashim Roy je dugogodišnji sindikalni i politički aktivista koji je uključen u izgradnju široke socijalne alijanse za radna prava. Ashim je osnivač nezavisnog progresivnog sindikata Nova sindikalna inicijativa.

Razgovor vodi Vladimir Simović.