Razgovor: FairCoop – kooperativni ekosistem za kooperativnu ekonomiju 🗓

Aktivnosti

Faircoop je globalna inicijativa otvorenog tipa. Samoorganizovana i izvan državne kontrole. Njen cilj je da stvori novi ekonomski model koji ide od korena problema. Da napravi rešenja za postkapitalističko društvo koja će se bazirati na zajedničkim dobrima.

Fair coop je prepoznao da je montarni sistem izvor mnogih problema i da mora stvoriti novi pravedniji sistem. Zato su pokrenuli Faircoin kriptovalutu čiji je cilj da bude temelj stvaranja nove pravednije ekonomije.

Više na: https://fair.coop/about