Razgovor: Antifašistički otpor revizionizmu – primeri BiH i Hrvatske 🗓

Aktivnosti

Restauracija kapitalizma u svim državama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije praćena je i jakim revizionističkim narativom u pogledu socijalističke kulture, istorije, praksi. Iako na opštem planu revizionizam služi negiranju socijalističkog progresa i veličanju nekih prethodnih, kapitalističkih istorijskih etapa, razlikujemo konkretne manifestacije u specifičnim okolnostima različitih republika.

Kakva je situacija u pogledu restauracije kapitalizma u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj? Kako izgledaju revizionistički narativi u pomenutim republikama? Na koji način levica učestvuje u borbi protiv revizionizma? Kako izgleda aktuelni antifašistički otpor revizionizmu? Sa kakvim problemima se susreću aktivistički kolektivi?

U razgovoru na navedene teme učestvuju:
Milena Ostojić (Hrvatska)
Amer Bahtijar (Bosna i Hercegovina)

Povod za razgovor predstavlja objavljivanje publikacija “Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44. Priručnik za čitanje grada” (uredništvo: Rena Redle i Milovan Pisari) i “Oslobođenje. Beograd, oktobar 1944.” autora Milana Radanovića. Tim povodom ove publikacije biće distribuirane zainteresovanoj javnosti tokom razgovora. Publikacije je objavila Rosa Luxemburg Stiftung, predstavništvo za Jugoistočnu Evropu (RLS SEE). Ovaj događaj realizuje se u okviru niza promocija izdanja RLS-a od 2012. godine do danas.