Exchange with peace activists from Palestine, N. Ireland and India 🗓

Aktivnosti

(ENGLISH BELOW)

Druženje sa mirovnim aktivistkinjama i aktivistima iz Palestine, Severne Irske i Indije

Rekonstrukcija Ženski fond i Mreža mirovnih fondova vas pozivaju na neformalnu razmenu sa mirovnim aktivistkinjama i aktivistima iz Palestine, Severne Irske i Indije.

Ovo je prilika da iz prve ruke čujete o situaciji u ovim zemljama, da se upoznate sa radom mirovnih aktivistkinja i aktivista i tekućim borbama. Naši gosti su zaintersovani da se upoznaju sa situacijom u Srbiji, lokalnom aktivističkom scenom i razmene iskustva sa onima koje/i su zainteresovane/i i/ili deluju u domenu mirovnog aktivizma i socijalne pravde.

Druženje će biti na engleskom.

RŽF je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji koja podržava feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma i militarizma te borbu protiv nasilja i svakog oblika diskriminacije nad ženama.
Saznajte više na našem sajtu: http://www.rwfund.org/

Mreža mirovnih fondova je globalna mreža koja okuplja nezavisne lokalne fondacije usmerene na izgradnju mira i socijalnu pravdu u svojim zajednicama.
Saznajte više na njihovom sajtu: http://foundationsforpeace.com/who-we-are/

—————————-

Reconstruction Women Fund and Foundations For Peace Network invite you to informal exchange with peace activists from Palestine, Northern Ireland and India, members of FFP.

This is an opportunity to hear from the first hand about situation in these countries and to learn about ongoing struggles. Our guests are also interested to hear from you about situation in Serbia and meet local activists and all those interested and engaged in building peace and social justice.

RWF is the first local women’s foundation in Serbia that supports feminist political platform against the war, nationalism, racism and militarism, and against the violence and any form of discrimination against women.
Find out more: http://www.rwfund.org/eng/

FFP is global network of independent, non-partisan local funders working to build peace and social justice within our respective communities, societies and countries.
Find out more: http://foundationsforpeace.com/who-we-are/