Razgovor sa Natanom Legrandom – (Ne)osporivi javni dug 🗓

Aktivnosti Najave

Centar za politike emancipacije, Društveni centar “Oktobar” i transform! Europe vas pozivaju na razgovor sa Natanom Legrandom, članom Kominteta za ukidanje duga Trećeg sveta. Razgovor će biti održan u Oktobru u petak 7. decembra sa početkom u 19:00.

Pitanje otplate javnog duga je tabu tema. Šefovi država i vlada, Evropska centralna banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska komisija i vodeći mediji dugove predstavljaju kao neizbežne, neosporive i obavezujuće. Ljudi nemaju drugog izbora nego da žale i plaćaju. Jedina moguća rasprava se odnosi na to kako će se teret žrtvovanja proširiti kako bi se pronašlo dovoljno budžeta za ispunjavanje obaveza nacije. Zadužene vlade su demokratski izabrane, tako da su dugovi legitimni; oni moraju biti plaćeni. Da li je sve zaista tako?

Šta je dovelo do toga da države stalno uvećavaju dug? U skladu sa kojim političkim i društvenim interesom je dug ugovoren? Ko profitira u toj konstelaciji? Da li je bilo moguće praviti drugačije izbore? Ko su zajmodavci? Kakve uslove oni nameću? Kako privatni dugovi postaju javni dugovi? Kako država finansira otplatu duga? Šta je alternativa?

Natan Legrand je aktivista i član CADTM (Komitet za ukidanje duga Trećeg sveta).

*Razgovor će biti na engleskom jeziku.

::::::::::::::::::::::::::::::

Razgovor je organizovan u okviru programa Studije socijalizma koji Centar za politike emancipacije sprovodi tokom 2018. godine uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung i transform! Europe.